Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể của người lao động

Quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể của người lao động

Quyền tổ chức và thương lượng tập thể có thể được thiết lập ở nhiều cấp độ với mức độ cụ thể hóa khác nhau  
Khó đình công đúng luật

Khó đình công đúng luật

Quy trình tổ chức đình công rườm rà, phức tạp nên khó có đình công đúng luật.  
Cả doanh nghiệp và người lao động gặp khó

Cả doanh nghiệp và người lao động gặp khó

Những quy định trong Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2012 khá đầy đủ. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có nhiều “khoảng trống” khiến cho doanh nghiệp và người lao động lúng túng trong thực hiện  
Chính sách đối với người lao động: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Chính sách đối với người lao động: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Chế độ chính sách đối với người lao động là một nội dung quan trọng gắn liền với quyền lợi thiết thực của người lao động  
Quyền công đoàn của người lao động và hiện thực hóa quyền này - Kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay

Quyền công đoàn của người lao động và hiện thực hóa quyền này - Kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay

Tư duy lý luận về quyền công đoàn của người lao động ở Việt Nam sẽ phải hướng tới những vấn đề cấp thiết sau  
Một số nhận thức về giai cấp công nhân và chủ nghĩa xã hội được bổ sung hiện nay

Một số nhận thức về giai cấp công nhân và chủ nghĩa xã hội được bổ sung hiện nay

Bối cảnh hiện nay cũng đã xuất hiện một số tình huống đặt vấn đề hoặc làm nảy sinh nhu cầu bổ sung, phát triển những quan niệm của Mác