Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Nghiên cứu, trao đổi

Các hành vi can thiệp, thao túng và phân biệt đối xử của người sử dụng lao động đối với công đoàn

Các hành vi can thiệp, thao túng và phân biệt đối xử của người sử dụng lao động đối với công đoàn

Tổ chức Lao động Quốc tế đã có một số gợi ý về các hành vi chống công đoàn và cách xử lý như sau  
Tăng lương tối thiểu vùng: Nguy cơ lao động mất việc làm

Tăng lương tối thiểu vùng: Nguy cơ lao động mất việc làm

Tăng lương tối thiểu vùng sẽ chỉ đạt được hiệu quả nhất nếu hài hòa được cả ba yếu tố  
Công tác Công đoàn trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong các cơ quan, tổ chức

Công tác Công đoàn trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong các cơ quan, tổ chức

Việc xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng  
Chăm lo cho người lao động bằng những hành động cụ thể

Chăm lo cho người lao động bằng những hành động cụ thể

Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị các Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành T.Ư và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN  
Nhiều thay đổi về công đoàn, đình công

Nhiều thay đổi về công đoàn, đình công

Trong lần sửa đổi này, Luật Lao động sẽ có những thay đổi căn bản về tiêu chuẩn và quan hệ lao động  
Chuyên môn chuẩn, công đoàn sẽ “nhàn”

Chuyên môn chuẩn, công đoàn sẽ “nhàn”

Khi doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc thì việc sắp xếp lao động hợp lý, chuẩn bị tư tưởng cho người lao động là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn