Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Nghiên cứu, trao đổi

Quyền công đoàn của người lao động và hiện thực hóa quyền này - Kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay

Quyền công đoàn của người lao động và hiện thực hóa quyền này - Kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay

Tư duy lý luận về quyền công đoàn của người lao động ở Việt Nam sẽ phải hướng tới những vấn đề cấp thiết sau  
Một số nhận thức về giai cấp công nhân và chủ nghĩa xã hội được bổ sung hiện nay

Một số nhận thức về giai cấp công nhân và chủ nghĩa xã hội được bổ sung hiện nay

Bối cảnh hiện nay cũng đã xuất hiện một số tình huống đặt vấn đề hoặc làm nảy sinh nhu cầu bổ sung, phát triển những quan niệm của Mác  
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Từng bước nâng cao chất lượng CBCĐ về mọi mặt, đặc biệt là về trình độ chuyên môn công tác công đoàn và kỹ năng hoạt động công đoàn  
Một số kết quả chủ yếu của hoạt động Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2013-2016

Một số kết quả chủ yếu của hoạt động Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2013-2016

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã đề ra phương hướng tổng quát, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động  
Tăng tuổi hưu: Cần có lộ trình

Tăng tuổi hưu: Cần có lộ trình

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tính toán, cân nhắc đưa phương án đề xuất tăng tuổi hưu vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động 2012  
Năm 2017: “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

Năm 2017: “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết phát hành thẻ đoàn viên và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thẻ để các chính sách ưu đãi thực sự đến với đoàn viên công đoàn và người lao động