Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Một năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (Sửa đổi): Còn nhiều vướng mắc

Một năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (Sửa đổi): Còn nhiều vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Luật BHXH vẫn còn không ít vướng mắc  
Nhìn lại năm 2016: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Nhìn lại năm 2016: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Năm 2016 là một năm sôi động của hệ thống công đoàn Việt Nam, với nhiều hoạt động thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội  
Thỏa ước lao động tập thể: Gắn kết người lao động và chủ doanh nghiệp

Thỏa ước lao động tập thể: Gắn kết người lao động và chủ doanh nghiệp

Công đoàn Công Thương nhiều địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)  
Bảo vệ quyền lợi công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ quyền lợi công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số mặt tiêu cực tác động không nhỏ đến quyền lợi của người công nhân  
Một số điểm tương đồng giữa hoạt động công tác xã hội và hoạt động công đoàn

Một số điểm tương đồng giữa hoạt động công tác xã hội và hoạt động công đoàn

Hoạt động công đoàn và công tác xã hội là hoạt động tăng cường các mối tương tác hài hoà giữa lao động, doanh nghiệp, gia đình và xã hội  
Đại hội công đoàn các cấp: Hướng tới “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Đại hội công đoàn các cấp: Hướng tới “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại ĐH, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ