Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Nghiên cứu, trao đổi

Bảo vệ quyền lợi công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ quyền lợi công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số mặt tiêu cực tác động không nhỏ đến quyền lợi của người công nhân  
Một số điểm tương đồng giữa hoạt động công tác xã hội và hoạt động công đoàn

Một số điểm tương đồng giữa hoạt động công tác xã hội và hoạt động công đoàn

Hoạt động công đoàn và công tác xã hội là hoạt động tăng cường các mối tương tác hài hoà giữa lao động, doanh nghiệp, gia đình và xã hội  
Đại hội công đoàn các cấp: Hướng tới “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Đại hội công đoàn các cấp: Hướng tới “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại ĐH, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ  
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Cần có bước đột phá

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Cần có bước đột phá

Những thách thức đòi hỏi CĐCTVN cần có những chiến lược và giải pháp cụ thể để giữ vững và phát triển đoàn viên  
Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực ký ban hành kế hoạch số 50/KH-TLĐ về tổ chức Tháng Công nhân năm 2017  
Nhìn từ hoạt động công đoàn Singapore và một số khuyến nghị

Nhìn từ hoạt động công đoàn Singapore và một số khuyến nghị

Chính phủ Singapore luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức công đoàn hoạt động