Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới

Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới

Với CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐ tổng hợp góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam gửi trước ngày 15/7/2018  
DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN: Lao động Việt Nam có nguy cơ thất nghiệp cao

DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN: Lao động Việt Nam có nguy cơ thất nghiệp cao

Số người mà VN có thể đưa ra nước ngoài làm việc theo thỏa thuận của AEC là rất ít và chỉ giới hạn trong một, vài nghề như kỹ thuật phần mềm máy tính, du lịch  
Lấy ý kiến dự thảo Luật Lao động (sửa đổi): Làm rõ hơn các vấn đề về quan hệ lao động

Lấy ý kiến dự thảo Luật Lao động (sửa đổi): Làm rõ hơn các vấn đề về quan hệ lao động

Nóng nhất vẫn là các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức đại diện người lao động  
Công nhân “ngao ngán” khi mưa, ẩm kéo dài

Công nhân “ngao ngán” khi mưa, ẩm kéo dài

Hiện tượng nồm ẩm, kèm theo mưa, lạnh... khiến công nhân rất khó khăn trong việc đi lại, làm việc và sinh hoạt  
Góc nhìn về xu hướng của công nhân lao động

Góc nhìn về xu hướng của công nhân lao động

Công nhân lao động cũng phải từng bước thích ứng làm sao trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới  
Phải thực sự đại diện cho người lao động

Phải thực sự đại diện cho người lao động

Đổi mới là yêu cầu cấp thiết. Phải làm sao cho tổ chức CĐ và cán bộ CĐ thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động