Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn: Trả tiền nợ bảo hiểm bằng tiền lãi doanh nghiệp trốn, chậm đóng?

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn: Trả tiền nợ bảo hiểm bằng tiền lãi doanh nghiệp trốn, chậm đóng?

Khả năng tiền lãi thu có nhiều không? Liệu lâu dài có bền vững không? Nếu tiền lãi thu không đủ chi trả thì lấy gì để đảm bảo?  
Công nhân Việt Nam trước Cách mạng 4.0

Công nhân Việt Nam trước Cách mạng 4.0

Khảo sát mới nhất về tiền lương vào tháng 3/2017, cho thấy 33% lao động cho biết thu nhập của họ thấp, phải chi tiêu tằn tiện, sống kham khổ; 12% thu nhập và tiền lương không đủ sống, phải làm thêm  
Thỏa ước lao động tập thể - Một số vấn đề cần quan tâm

Thỏa ước lao động tập thể - Một số vấn đề cần quan tâm

Thỏa ước LĐTT là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động  
ĐỂ KHÔNG CÒN “LUẬT MỘT BÊN VÀ ĐÌNH CÔNG MỘT BÊN”: Làm thế nào để đình công hợp pháp?

ĐỂ KHÔNG CÒN “LUẬT MỘT BÊN VÀ ĐÌNH CÔNG MỘT BÊN”: Làm thế nào để đình công hợp pháp?

Nhiều cán bộ CĐ, chuyên gia cho rằng cần sửa đổi quy định của Bộ luật LĐ về tổ chức và lãnh đạo đình công  
Một số công việc cần triển khai để Đại hội công đoàn cơ sở đạt hiệu quả

Một số công việc cần triển khai để Đại hội công đoàn cơ sở đạt hiệu quả

Để tổ chức đại hội CĐCS hiệu quả, xin trao đổi một số nội dung chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội ở cơ sở  
Chăm lo đời sống người lao động

Chăm lo đời sống người lao động

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trước hết là giải quyết tốt vấn đề việc làm là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi công nhân