Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Nghiên cứu, trao đổi

Góc nhìn về xu hướng của công nhân lao động

Góc nhìn về xu hướng của công nhân lao động

Công nhân lao động cũng phải từng bước thích ứng làm sao trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới  
Phải thực sự đại diện cho người lao động

Phải thực sự đại diện cho người lao động

Đổi mới là yêu cầu cấp thiết. Phải làm sao cho tổ chức CĐ và cán bộ CĐ thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động  
Kinh nghiệm quốc tế - các biện pháp pháp chế thúc đẩy thương lượng tập thể

Kinh nghiệm quốc tế - các biện pháp pháp chế thúc đẩy thương lượng tập thể

Một số nước đã thông qua các quy định pháp luật nhằm “buộc” NSDLĐ tham gia thương lượng  
Những vấn đề cơ bản của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường

Những vấn đề cơ bản của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường

Những vấn đề cơ bản của Quan hệ lao động một lần nữa được phân tích trong bối cảnh kinh tế thị trường  
Chủ thể thương lượng tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam và một số kiến nghị

Chủ thể thương lượng tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam và một số kiến nghị

Cơ quan đại diện NLĐ cần có kế hoạch cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn  
Công nhân hạnh phúc trong ngày lễ tình yêu ​

Công nhân hạnh phúc trong ngày lễ tình yêu ​

Có thể những món quà ấy giá trị không cao nhưng sự lãng mạn giúp họ gắn bó nhau hơn để cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, xây dựng hạnh phúc lứa đôi