Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Nghiên cứu, trao đổi

Một số công việc cần triển khai để Đại hội công đoàn cơ sở đạt hiệu quả

Một số công việc cần triển khai để Đại hội công đoàn cơ sở đạt hiệu quả

Để tổ chức đại hội CĐCS hiệu quả, xin trao đổi một số nội dung chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội ở cơ sở  
Chăm lo đời sống người lao động

Chăm lo đời sống người lao động

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trước hết là giải quyết tốt vấn đề việc làm là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi công nhân  
CĐCTVN: Mái nhà chung cho người lao động

CĐCTVN: Mái nhà chung cho người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng công đoàn các cấp luôn tập trung hỗ trợ người lao động về vật chất cũng như tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động  
Làm sao để thỏa ước thương lượng tập thể thực sự có hiệu quả

Làm sao để thỏa ước thương lượng tập thể thực sự có hiệu quả

TƯTĐTT cần được xem là mục tiêu chung của tập thể NLĐ, của mỗi cá nhân NLĐ, của tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động (NSDLĐ) tại doanh nghiệp  
Đoàn viên công đoàn được giảm 10-20% giá phòng nghỉ

Đoàn viên công đoàn được giảm 10-20% giá phòng nghỉ

Đoàn viên công đoàn (có thẻ đoàn viên), khi sử dụng phòng nghỉ của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Công đoàn sẽ được giảm giá phòng từ 10-20%  
Người lao động đang bị “tận thu” sức khỏe

Người lao động đang bị “tận thu” sức khỏe

Người lao động đang bị “tận thu” tối đa sức khỏe khi còn trẻ, khi lớn tuổi lập tức DN tìm cách thải loại và thành lao động tự do