Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Tăng năng suất lao động: Không thể thiếu vai trò của công đoàn

Tăng năng suất lao động: Không thể thiếu vai trò của công đoàn

Tiền lương, thu nhập ảnh hưởng đến việc tăng năng suất lao động và ngược lại  
Người lao động khu công nghiệp trước cuộc cách mạng 4.0

Người lao động khu công nghiệp trước cuộc cách mạng 4.0

Cần có những khung pháp lý và cơ chế khuyến khích người lao động tích cực trau dồi kiến thức và tiếp cận với cuộc cách mạng 4.0  
Vấn đề lao động trong "Cách mạng Công nghiệp 4.0"

Vấn đề lao động trong "Cách mạng Công nghiệp 4.0"

Vậy cuộc cách mạng này được hiểu như thế nào, những nguy cơ nào tác động đến người lao động Việt Nam?  
“Cần tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả”

“Cần tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả”

Thực chất không phải chỉ vì tổ chức CĐ mà là còn vì sự phát triển của xã hội; vì lòng tin của CNLĐ với thể chế chính trị, sự ổn định về chính trị và sự tiến bộ của xã hội  
Lương chưa đủ sống nói chi đến tích lũy

Lương chưa đủ sống nói chi đến tích lũy

Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) vừa công bố kết quả khảo sát tình hình đời sống, việc làm và thu nhập của công nhân  
Mức lương tối thiểu và mức sống tối thiểu

Mức lương tối thiểu và mức sống tối thiểu

Lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để làm căn cứ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động