Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Cách mạng công nghiệp 4.0: Chắc niềm tin vào tổ chức công đoàn

Cách mạng công nghiệp 4.0: Chắc niềm tin vào tổ chức công đoàn

Các cấp công đoàn thuộc CĐCTVN sẵn sàng thích ứng với CMCN 4.0  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương

CĐCTVN đã bám sát thực tiễn để đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNVLĐ.  
Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam: Ba khâu đột phá trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới

Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam: Ba khâu đột phá trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới

Đây là kỳ Đại hội với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm”, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành.  
CĐCTVN: Nâng cao hiệu quả của Thỏa ước lao động tập thể

CĐCTVN: Nâng cao hiệu quả của Thỏa ước lao động tập thể

Đây là một trong những kết quả nổi bật của CĐCTVN trong thời gian vừa qua  
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI

Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI

Dự thảo đã thể hiện tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao trong việc đánh giá kết quả đạt được cũng như xác định mục tiêu, phương hướng và giải pháp  
Vai trò của công đoàn trong việc phòng ngừa, hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

Vai trò của công đoàn trong việc phòng ngừa, hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

Đ/c Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chủ trì Hội thảo