Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Thị trường lao động năm 2019: Hướng tới lao động có hàm lượng trí tuệ cao

Thị trường lao động năm 2019: Hướng tới lao động có hàm lượng trí tuệ cao

Kết quả một cuộc điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện  
Công đoàn không ngừng đổi mới vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ

Công đoàn không ngừng đổi mới vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ

Trong 5 năm qua (2013 - 2018), Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động  
Công đoàn Công Thương chủ động ngăn ngừa tranh chấp lao động tại DN

Công đoàn Công Thương chủ động ngăn ngừa tranh chấp lao động tại DN

CĐ CTVN đã chỉ đạo CĐ các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, các quy định liên quan đến quyền lợi của NLĐ  
Công đoàn Công Thương VN tập trung hỗ trợ tư vấn pháp luật cho người lao động

Công đoàn Công Thương VN tập trung hỗ trợ tư vấn pháp luật cho người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCT) đã có nhiều hoạt động quan trọng, đặc biệt là chăm lo người lao động (NLĐ)  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Vững bước trong tâm thế mới

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Vững bước trong tâm thế mới

CĐCTVN đã xác định việc đổi mới tư duy và phương thức nội dung hoạt động với mục tiêu tiên quyết là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động