Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Nghiên cứu, trao đổi

Vấn đề lao động trong "Cách mạng Công nghiệp 4.0"

Vấn đề lao động trong "Cách mạng Công nghiệp 4.0"

Vậy cuộc cách mạng này được hiểu như thế nào, những nguy cơ nào tác động đến người lao động Việt Nam?  
“Cần tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả”

“Cần tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả”

Thực chất không phải chỉ vì tổ chức CĐ mà là còn vì sự phát triển của xã hội; vì lòng tin của CNLĐ với thể chế chính trị, sự ổn định về chính trị và sự tiến bộ của xã hội  
Lương chưa đủ sống nói chi đến tích lũy

Lương chưa đủ sống nói chi đến tích lũy

Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) vừa công bố kết quả khảo sát tình hình đời sống, việc làm và thu nhập của công nhân  
Mức lương tối thiểu và mức sống tối thiểu

Mức lương tối thiểu và mức sống tối thiểu

Lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để làm căn cứ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động  
Muốn nâng cao năng suất, cần nâng cao mức sống cho người lao động

Muốn nâng cao năng suất, cần nâng cao mức sống cho người lao động

Với máy móc, công nghệ lạc hậu, rất khó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm  
Tăng lương tối thiểu: Nhiều kịch bản nhưng vẫn chưa “chốt sổ”

Tăng lương tối thiểu: Nhiều kịch bản nhưng vẫn chưa “chốt sổ”

Quan điểm của các bên vẫn còn khoảng cách trong khi Hội đồng Tiền lương quốc gia đã trình ra tới 4 kịch bản