Thứ sáu, ngày 22 tháng 06 năm 2018
Thứ sáu, ngày 22 tháng 06 năm 2018

Nghiên cứu, trao đổi

Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn

Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký thỏa thuận với 17 đầu mối, trong đó, chín đơn vị đã triển khai nội dung ký kết  
Giám sát bữa ăn ca của công nhân lao động

Giám sát bữa ăn ca của công nhân lao động

Bữa ăn ca đủ chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng để NLĐ có sức khỏe tiếp tục làm việc  
Đề xuất xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đề xuất xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)  
Lợi ích của tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

Lợi ích của tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

Công đoàn cơ sở có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và với người lao động  
Góc nhìn về bảo hiểm xã hội

Góc nhìn về bảo hiểm xã hội

Mô hình hoạt động của BHXH cần năng động, quản trị hiện đại, phục vụ các đối tượng đóng BHXH, như là khách hàng, đối tác  
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về bước ngoặt mới của HĐ Đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTPP

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về bước ngoặt mới của HĐ Đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTPP

Thống nhất với tên gọi mới của Hiệp định TPP là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (viết tắt CPTPP)