Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

CPTPP và tác động kép

CPTPP và tác động kép

Để tận dụng cơ hội, hóa giải thách thức, doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) cần chung sức, đồng lòng  
Sửa đổi Bộ Luật Lao động 2012: Lắng nghe nguyện vọng người lao động

Sửa đổi Bộ Luật Lao động 2012: Lắng nghe nguyện vọng người lao động

Việc sửa luật theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu, tăng giờ làm thêm phải dựa trên mong muốn cũng như thể lực của người lao động  
Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Tại Hội nghị, các thành viên tán thành với đề xuất của Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) về những nội dung chính cần tập trung sửa đổi  
Thị trường lao động năm 2019: Hướng tới lao động có hàm lượng trí tuệ cao

Thị trường lao động năm 2019: Hướng tới lao động có hàm lượng trí tuệ cao

Kết quả một cuộc điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện  
Công đoàn không ngừng đổi mới vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ

Công đoàn không ngừng đổi mới vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ

Trong 5 năm qua (2013 - 2018), Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động  
Công đoàn Công Thương chủ động ngăn ngừa tranh chấp lao động tại DN

Công đoàn Công Thương chủ động ngăn ngừa tranh chấp lao động tại DN

CĐ CTVN đã chỉ đạo CĐ các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, các quy định liên quan đến quyền lợi của NLĐ