Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Công đoàn Công Thương địa phương

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình phát động Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2018

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình phát động Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2018

Hướng về người lao động, chăm lo, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

Đây là một hoạt động tuyên truyền quan trọng nằm trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Công đoàn Công Thương tỉnh.  
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đồng chí Vũ Ngọc Thức được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trong nhiệm kỳ mới  
CĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ”

CĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ”

CĐ Ngành đã trao tặng gần 200 thẻ mua hàng miễn phí và 2.000 thẻ mua hàng giảm giá cho CNVCLĐ  
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tập huấn cho 120 cán bộ CĐCS

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tập huấn cho 120 cán bộ CĐCS

Khóa tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt nắm vững được kỹ năng, nghiệp vụ phương pháp hoạt động công đoàn  
CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình đã trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn