Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Công đoàn Công Thương địa phương

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: Kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo Đại hội CĐCS

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: Kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo Đại hội CĐCS

Công đoàn cơ sở cần thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên  
CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: 100% gia đình đoàn viên CĐ bị thiệt hại do bão số 10

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: 100% gia đình đoàn viên CĐ bị thiệt hại do bão số 10

Công đoàn Ngành đã nắm bắt tình hình các CĐCS trực thuộc trong thời gian bão và việc khắc phục hậu quả sau khi bão tan  
CĐ ngành Công Thương Thái Nguyên: Tôn vinh gia đình tiêu biểu

CĐ ngành Công Thương Thái Nguyên: Tôn vinh gia đình tiêu biểu

77 đoàn viên được tôn vinh tại buổi lễ là những tấm gương sáng trong số hơn 10 nghìn CNVCLĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên  
CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn”

CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn”

Tổng số tiền hỗ trợ là 105 triệu đồng (mỗi đoàn viên được hỗ trợ 35 triệu đồng)  
Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, 07 đồng chí Ban Thường vụ  
CĐ Công Thương Quảng Bình: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn

CĐ Công Thương Quảng Bình: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn

Đây là trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn