Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Công đoàn Công ty TNHH NatSteelVina: Hết lòng vì người lao động

Công đoàn Công ty TNHH NatSteelVina: Hết lòng vì người lao động

Công đoàn Công ty TNHH NatSteelVina có 7 tổ công đoàn với hơn 200 đoàn viên.  
Trăn trở và chăm lo “thế hệ tương lai” của công nhân lao động

Trăn trở và chăm lo “thế hệ tương lai” của công nhân lao động

CĐ Cty CP Công nghiệp Cao su miền Nam đã đưa những điều khoản chăm lo cho con công nhân lao động vào TƯLĐTT  
Xà phòng Hà Nội: Doanh thu 2019 tăng hơn 5 lần 2018

Xà phòng Hà Nội: Doanh thu 2019 tăng hơn 5 lần 2018

Công ty đã kết thúc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 với kết quả đáng trân trọng  
Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Phân bón Bình Điền

Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Phân bón Bình Điền

Với những thành tích đạt được, Người lao động Công ty vinhdự được Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị có lợi nhuận cao nhất năm 2019  
Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam năm 2020

Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam năm 2020

Công đoàn cùng với chính quyền đã phối hợp tổ chức và vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua  
Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2020

Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2020

Công ty CP là đơn vị chuyên sản xuất khí công nghiệp và que hàn điện trực thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam