Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Công đoàn cơ sở trực thuộc

CĐ Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME): Tổ chức Đại hội Công đoàn khóa 30, nhiệm kỳ 2017-2022

CĐ Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME): Tổ chức Đại hội Công đoàn khóa 30, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn gồm 7 đồng chí  
CĐ Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên: Phối hợp sắp xếp lại việc làm cho cán bộ, giáo viên

CĐ Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên: Phối hợp sắp xếp lại việc làm cho cán bộ, giáo viên

CĐ Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên đã chủ động phối hợp với chuyên môn đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn  
CĐ Cty CP Hóa dầu quân đội: Đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động

CĐ Cty CP Hóa dầu quân đội: Đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Người lao động Công ty được đảm bảo việc làm ổn định, tiền lương và các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động  
ĐH CĐ Cty CP Đầu tư Xây dựng Ngoại thương nhiệm kỳ 2017-2022

ĐH CĐ Cty CP Đầu tư Xây dựng Ngoại thương nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí  
Thép Tây Đô: Một nhà máy giống hệt công viên

Thép Tây Đô: Một nhà máy giống hệt công viên

Có được sự phát triển bền vững này là do Công ty đã làm rất tốt công tác nhân sự mà cơ bản chính là chăm sóc người lao động