Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020
Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020

Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020