Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020

Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020