Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020