Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Hội nghị Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, con CNVCLĐ đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và vượt khó học giỏi năm học 2018 - 2019