Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019

Lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh