Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và trao quà cho đoàn viên, người lao động