Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và trao quà cho đoàn viên, người lao động