Thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2020
Thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và trao quà cho đoàn viên, người lao động