Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023