Chủ nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018
Chủ nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018

Một số hình ảnh Lễ gắn biển các công trình chào mừng Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam