Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn các cấp