Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Lãnh đạo CĐCTVN chúc Tết đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành