Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020
Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020
Tên văn bản Triển khai hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ của TLĐLĐVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ của TLĐLĐVN
Số hiệu văn bản 476/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 19/09/2019
Ngày ban hành 19/09/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc