Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Tên văn bản Kế hoạch phối hợp Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ" tổ chức "Tết sum vầy"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch phối hợp Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ" tổ chức "Tết sum vầy"
Số hiệu văn bản BB Ngày có hiệu lực 10/11/2018
Ngày ban hành 30/10/2018 Ngày hết hiệu lực 31/01/2019
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Tcty Bưu điện VN Người ký Ngọ Duy Hiểu - Phạm Anh Tuấn