Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Tên văn bản Thoả thuận hợp tác bổ sung sản phẩm của Công ty CP Sữa Hà Lan
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thoả thuận hợp tác bổ sung sản phẩm của Công ty CP Sữa Hà Lan
Số hiệu văn bản 453/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 02/11/2021
Ngày ban hành 02/11/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2024
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc