Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2014
Cập nhật lúc 09:32 ngày 04/11/2014

Tháng 10 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,6% so với tháng 9 năm 2014 và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 10 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9%, đây là mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2013 so với năm 2012 tăng 5,4%). Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2014 tăng trưởng 6,9% (cao hơn mức tăng 5,3% của 8 tháng năm 2014; mức 6,7% của 9 tháng năm 2014 và mức tăng 5,4% của 10 tháng năm 2013 so với cùng kỳ), trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá, cao hơn mức tăng của toàn ngành (tăng 8,4% so với mức tăng 6,9% của toàn ngành).

Tháng 9 năm 2014, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 14,3% so với tháng 9 năm 2013. Tính chung 9 tháng đầu năm 2014 chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tại thời điểm 01 tháng 10 năm 2014, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,4% so với thời điểm 01 tháng 9 năm 2014 (thấp hơn mức tăng 11,6% tại thời điểm 01 tháng 9 năm 2014 so với thời điểm 01 tháng 8 năm 2014) và tăng 10,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 9 và tăng 5,5% so với tháng 10 năm 2013. Tính chung 10 tháng năm 2014 KNXK ước đạt 123,1 t USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 14,5 tỷ USD). Tháng 10, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng 9 và tăng 8,8% so với tháng 10 năm 2013. Tính chung10 tháng năm 2014KNNKướcđạt 121,2 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013. 

Nhập khẩu hàng hoá 10 tháng năm 2014 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 107,1 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88,4% KNNK, chủ yếu tập trung vào nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,2% KNNK. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 4,8 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,9% KNNK.

Nhập siêu tháng 10 ước 400 triệu USD, bằng 2,9% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 10 tháng 2014, xuất siêu xấp xỉ 1,9 tỷ USD, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 12 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 13,8 tỷ USD.

___________________________________________________

Thông tin chi tiết:

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2014

- PHỤ LỤC 1 - 9 

- PHỤ LỤC 10