Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
Tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2014
Cập nhật lúc 09:26 ngày 01/08/2014

Tháng 7 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,2% so với tháng 6 năm 2014 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,6% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2013. 


Tính chung 7 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%, đây là mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2013 so với năm 2012 tăng 5,4%). 

Tháng 7, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng 6 và tăng 7,7% so với tháng 7 năm 2013, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng 6 và tăng 8,0% so với tháng 7 năm 2013. 

Tính chung 7 tháng năm 2014 KNXK ước đạt 83,5 t USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 10,3 tỷ USD), 

Trong tháng 7, thị trường hàng hóa trong nước nhìn chung ổn định. Giá một số loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có xu hướng ổn định.Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trong tháng 7 ước đạt 238,73 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước; tính chung 7 tháng đầu năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 1.654,87 nghìn tỷ đồng tăng 11,4% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,3%. Trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm, ngành thương nghiệp ước đạt 1.242,19 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 75,06%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 202,06 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%, chiếm tỷ trọng 12,21%; dịch vụ đạt 193,57 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3%, chiếm tỷ trọng 11,7%; du lịch ước đạt 14,28 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4%, chiếm tỷ trọng 1,03%. 

Xem thông tin chi tiết:

1. Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2014

2. Phụ lục

3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014

 

TH (Tổng hợp)