Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014
Cập nhật lúc 11:10 ngày 24/07/2014

1. Báo cáo số 384/BC-UBKT (xem tại đây)

2. Phụ lục (xem tại đây)