Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa chỉ đạo thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh
Cập nhật lúc 02:34 ngày 21/03/2023
Ngày 17/03/2023, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Liên - Ủy viên Ban Thường vụ,Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa. Về tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu trong Tổ công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028;  Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn ngành; Đại diện các CĐCS khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trong ngành và 108 đại biểu chính thức đại diện cho 174 đoàn viên và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa .
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ
Nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn Cục QLTT Thanh Hóa khóa VII luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, lãnh đạo hoạt động Công đoàn đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục QLTT Thanh Hóa lần thứ VII đã đề ra, được Cấp ủy, chuyên môn và Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao. 
Công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động. Qua các hình thức như nói chuyện chính sách, thời sự trong nước và quốc tế, phát hành các tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến, học tập, quán triệt, tọa đàm, tham gia các cuộc thi tìm hiểu…Giúp cho đoàn viên, NLĐ trưởng thành trong nhận thức, giữ vững bản chất giai cấp Công nhân.
Nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thực hiện. BCH công đoàn tham gia xây dựng các nội quy, quy chế làm việc,  quy chế tuyển dụng, hội đồng xét duyệt nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, quy chế phối hợp với chuyên môn;  tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ tại đơn vị, hàng năm phối hợp với chuyên môn tổ chức nghiêm túc hội nghị cán bộ, công chức lao động theo tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.  Hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động có nhiều đổi mới, được triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Hàng năm, Công đoàn Cục, các tổ công đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa thể thao, trong nhiệm kỳ BCH Công đoàn đã tổ chức 03 giải bống đá nam, 03 giải bóng chuyền nam và tham gia 3 giải bóng đá do cấp trên tổ chức, kết quả đạt giải Nhì khu vực Miền trung và giải Nhì toàn quốc do Tổng cục tổ chức. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, NLĐ bị ốm đau, tai nạn, gia đình có việc hiếu, việc hỷ, Tết nguyên đán với tổng số tiền 70,5 triệu đồng..Tuyên truyền  vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong đơn vị hàng năm tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như : Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, Ủng hộ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ đồng đội, quỹ phòng chống dịch Covid-19 quỹ mái ấm Công đoàn (Nay là quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa) với tổng số tiền 603,5 triệu đồng, hàng năm vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia tham gia các đợt hiến máu nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tỉnh phát động.
Phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn được triển khai sâu rộng, đổi mới về nội dung, hình thức , bám sát thực tiễn. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Cục phát động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và của đơn vị. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định giá trị cốt lõi và xuyên suốt trong các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”; Phong trào nữ cán bộ, công chức, lao động được duy trì và triển khai hiệu quả như Phong trào "Giỏi việc nước đảm việc nhà"; “ Mẹ lao động giỏi,con học giỏi chăm ngoan” gắn với phong trào "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được duy trì thường xuyê,;tổ chức tốt các hoạt động dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ; Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cục đã bám sát quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Công đoàn ngành về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra tài chính tài sản Công đoàn, trong nhiệm kỳ đã tổ chức kiểm tra được 16 cuộc.Công tác thu tài chính có những đổi mới. Dự toán kịp thời, sát quy định; Chi tài chính cơ bản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn
Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, phát triển đảng viên được tập trung thực hiện.Hàng năm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú với các cấp ủy Đảng để xem xét kết nạp vào Đảng CSVN. Công đoàn Cục QLTT Thanh Hóa 5 năm liên tục được xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua chuyên đề Văn hóa thể thao của LĐLĐ tỉnh, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam, giấy khen của Công đoàn Công Thương Thanh Hóa.
Đồng chí Phạm Ngọc Điệp, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Ủy viên Ban chấp hành  LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương và  đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trưởng Thanh Hóa  đã đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cục Quản lý Thị trưởng Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn Cục cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng , góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, lắng nghe phản ánh từ cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. để tham gia với chuyên môn sắp xếp việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCC và NLĐ. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành CĐCS. Phát hiện, bồi dưỡng, phát huy vai trò đoàn viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ công đoàn và giới thiệu cho Đảng xem xét, phát triển.Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”; trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”; Phát động và triển khai cuộc vận động “Đoàn kết, cùng đoàn viên, người lao động vượt khó”; nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Đồng chí Phạm Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn ngành và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư đảng ủy, quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, tặng hoa cho các đồng chí trong BCH Công đoàn khóa VIII và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Công đoàn Cục Quản lý Thị trưởng Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028./.
Phạm Ngọc Điệp