Thứ hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
Thứ hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động từ 1.3.2023
Cập nhật lúc 02:28 ngày 21/02/2023
Từ ngày 1.3.2023, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại.
(Nguồn: laodong.vn)