Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Cập nhật lúc 08:21 ngày 16/06/2022
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội luôn quan tâm và chỉ đạo đến các CĐCS thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Ngày 11/6/2022, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phối hợp Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề “Văn hoá doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật cho người lao động”.
Tham gia lớp tuyên truyền có trên 100 học viên là cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ô tô Goshi Thăng Long.
Đ.c Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn Ngành khai mạc lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2022
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn Ngành đã nhấn mạnh: Trước tình hình thực tế hiện nay với những thời cơ, thách thức mới, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, giải quyết tranh chấp lao động ngay từ cơ sở. Muốn làm được điều đó, công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật cho người lao động, giúp họ hiểu biết đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác, học tập và lao động để thực hiện pháp luật, hạn chế tối thiểu các vụ tranh chấp lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ là rất cần thiết.
Lớp tuyên truyền đã được nghe đồng chí Hà Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Công đoàn Hà Nội trao đổi những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nghiệp, vai trò của Công đoàn Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, về giải quyết các tình huống liên quan đến chế độ chính sách của người lao động...
Với kinh nghiệm và cách truyền đạt súc tích, dễ hiểu của báo cáo viên, các học viên đã được bổ sung thêm các kiến thức thực tế, nắm rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân khi tham gia quan hệ lao động và tự bảo vệ mình khi cần thiết.
Tuyên truyền văn hoá doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật cho người lao động là hoạt động thiết thực hưởng ứng cao điểm đợt tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; là hình thức tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tổ chức công đoàn ổn định và phát triển.
                                                                                             Thanh Thủy