Thứ sáu, ngày 19 tháng 08 năm 2022
Thứ sáu, ngày 19 tháng 08 năm 2022
Việt Nam gửi công hàm tới LHQ phản đối lập trường Trung Quốc về Biển Đông
Cập nhật lúc 12:28 ngày 09/04/2020
Ngày 30.3, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. 
Tàu thuyền của ngư dân Việt Nam
Công hàm ngày 30.3 của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lập trường liên quan đến Công hàm số CML/14/2019 ngày 12.12.2019 nhằm phản hồi đệ trình cũng trong ngày 12.12.2019 của Malaysia gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa và Công hàm số CML/11/2020 ngày 23.3.2020 của Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hợp Quốc gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 
Công hàm nêu rõ: “Việt Nam bày tỏ lập trường nhất quán như sau: Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại các Công hàm trên. Các yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông.
Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế”. 
Công hàm cũng nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Theo đó, vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với Điều 121 (3) của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982; các nhóm đảo tại Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất; các bãi ngầm, hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng.
Việt Nam phản đối các yêu sách ở Biển Đông vượt quá những giới hạn được quy định tại Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982, trong đó có yêu sách quyền lịch sử, các yêu sách này đều không có giá trị pháp lý.
“Lập trường nhất quán của Việt Nam về các vấn đề nêu trên đã được khẳng định trong nhiều văn bản lưu hành tại Liên Hợp Quốc và các đệ trình, tuyên bố gửi các cơ quan quốc tế liên quan” - công hàm của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc lưu ý. 
Trong công hàm ngày 30.3, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lưu hành Công hàm này đến tất cả các quốc gia thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982, cũng như tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc.
Thanh Hà (nguồn: laodong.vn)