Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Hoạt động CĐCTVN tháng 4/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015
Cập nhật lúc 12:51 ngày 06/05/2015

CĐCTVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tuyên truyền, vận động, phối hợp với chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động.

Tình hình sản xuất, kinh doanh trong Ngành

Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2015, tình hình sản xuất, kinh doanh trong ngành Công Thương đã đạt được một số kết quả đáng chú ý.  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 04/2015 tăng 9,5% so với cùng kỳ và tính chung 4 tháng đầu năm tăng 9,4% (cùng kỳ tăng 5,4%), trong đó: Sản xuất, phân phối điện tăng 10,6%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,1%;  khai khoáng tăng 6,7%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4%.

Thị trường hàng hóa ổn định, hàng hóa đa dạng, nhu cầu hàng hóa mùa hè tăng. Tuy nhiên, một số loại nông sản như dưa hấu, hành tím…có hiện tượng ùn ứ, giá giảm sâu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 2,48% so với tháng trước, tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2014. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 04tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ 2014.

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 4 đạt 13,8 tỷ USD, tăng 3,4% so  với tháng 3 và tăng 6,6% so với tháng 4 năm ngoái. Tổng KNXK 4 tháng đạt 50,1 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014. Các doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá tháng 4 đạt 14,4 tỷ USD, giảm 2,3 % so với tháng 3. Tính chung 4 tháng, tổng KNNK đạt 53,1 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch NK của các doanh nghiệp FDI chiếm đến 60,9% tổng KNNK cả nước.

Một số hoạt động chính trong tháng 4/2015

CĐCTVN tiếp tục triển khai 5 Chương trình toàn khóa, Chương trình công tác của CĐCTVN trong năm 2015 và tập trung triển khai các hoạt động chào mừng 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước; tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng của CNVCLĐ trong Ngành đồng thời coi trọng nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, đặc biệt chú ý phát huy hiệu quả tuyên truyền qua các công cụ như bản tin, trang tin điện tử; tích cực tuyên truyền hướng dẫn người lao động hiểu Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ngành Công Thương năm 2015, các chính sách đối với lao động nữ; tăng cường nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm về TƯLĐTT cấp ngành và nhóm doanh nghiệp trong ngành Công Thương.

Hội thảo Thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT ngành, nhóm, doanh nghiệp

Trong tháng, CĐCTVN đã triển khai 02 lớp tập huấn tại cơ sở và đào tạo lần 3 cho giảng viên thuộc Chương trình “Vai trò của công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”, xây dựng kế hoạch tiếp tục đào tạo giảng viên về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015; Tổ chức tập huấn kỹ năng thuyết trình trước đám đông cho cán bộ công đoàn chuyên trách CĐCTVN; xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động nhân dịp tháng Công nhân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”...

CĐCTVN đã làm thủ tục tiếp nhận một CĐCS trực thuộc công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam; cụ thể hóa Chương trình “Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở và năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn, trọng tâm là cán bộ công đoàn cơ sở”, giai đoạn 2014-2018, từ đó triển khai có hiệu quả Chương trình góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và căn bản nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở.

Các đơn vị trong Ngành tiếp tục sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015).

Bên cạnh đó, CĐCTVN đã tập hợp thông tin phục vụ cho hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tăng cường công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam; tiếp tục phối hợp với Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu, Hội đồng Công đoàn Kim khí Nhật Bản tiến hành các thủ tục cử đoàn đi dự hội nghị tại Ma-lai-xia, phối hợp với Công đoàn Hóa chất Pháp cử đại biểu dự Đại hội tại Pháp và chuẩn bị triển khai chương trình phối hợp đào tạo với các đối tác Úc, Bỉ, Nhật.

Trong công tác xã hội từ thiện, CĐCTVN đã tập trung hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Công Thương; hoàn thiện thủ tục hỗ trợ quân và dân huyện đảo Trường Sa năm 2015 với số tiền 500 triệu đồng; hỗ trợ gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Định Hóa-Thái Nguyên, ủng hộ Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam; hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”... với số tiền gần 150 triệu đồng.

Triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015

Trong tháng 5 năm 2015, Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai một số chương trình công tác trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp: hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội quý II và năm 2015.

Triển khai các Chương trình, Kế hoạch công tác của CĐCTVN trong quý II năm 2015.

2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

- Kiểm tra và chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nhân Tháng Công nhân.

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng

- Tuyên truyền về Tháng Công nhân và những tấm gương điển hình.

- Tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và động viên CNVCLĐ tích cực và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Ngành.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Tuyên dương những điển hình nhà quản lý có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động công đoàn.

- Động viên đoàn viên, người lao động thi đua phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

- Tiếp tục triển khai kế hoạch chương trình phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở và năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn, trọng tâm là cán bộ công đoàn cơ sở.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”.

- Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn ngành Công Thương các tỉnh, thành phố.

6. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Sửa đổi bổ sung các quy chế chi tiêu từ Ngành đến cơ sở theo hướng tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, tăng chi cho hoạt động phong trào.

- Thực hiện việc chuyển đổi sở hữu, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc CĐCTVN.

7. Công tác Nữ công

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

8. Công tác kiểm tra

- Giải quyết tốt các đơn thư­ khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ kiểm tra công đoàn.

- Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của công đoàn. Đảm bảo kiểm tra đúng quy trình, nâng cao chất lư­ợng, hiệu quả kiểm tra.

- Triển khai chương trình kiểm tra kết quả thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2015 tại các đơn vị.

9. Công tác đối ngoại

- Tiếp tục phối hợp với Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu, Hội đồng Công đoàn Kim khí Nhật Bản tiến hành các thủ tục cử đoàn đi dự hội nghị tại Ma-lai-xia, phối hợp với Công đoàn Hóa chất Pháp cử đại biểu dự Đại hội tại Pháp và chuẩn bị triển khai chương trình phối hợp đào tạo với các đối tác Úc, Bỉ, Nhật.

- Phối hợp với Viện Friedrich Ebert xây dựng kế hoạch tiếp theo của Chương trình “Vai trò Công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”.

Xem chi tiết tại đây

TH (tổng hợp)