Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022

Công đoàn Công Thương địa phương

CĐ Công Thương Thanh Hóa trao hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

CĐ Công Thương Thanh Hóa trao hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Công đoàn Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức trao hỗ trợ 45 đoàn viên khó khăn với tổng số tiền 45,9 triệu đồng  
Khảo sát nhà “Mái ấm công đoàn” của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Khảo sát nhà “Mái ấm công đoàn” của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động khảo sát, hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” là việc làm có ý nghĩa lớn mang tính nhân văn nhằm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên  
Trao hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ” tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Trao hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ” tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

CĐCT Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” với số tiền là 71.000.000 đồng  
CĐ Công Thương Hà Tĩnh khảo soát, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP

CĐ Công Thương Hà Tĩnh khảo soát, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP

CĐCT Hà Tĩnh đã trực tiếp nắm tình hình về một số chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  
Công đoàn Công Thương Quảng Bình tổ chức trao tận tay 400 Túi quà an sinh Công đoàn đến với CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19

Công đoàn Công Thương Quảng Bình tổ chức trao tận tay 400 Túi quà an sinh Công đoàn đến với CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19

CĐ ngành triển khai trao hỗ trợ 400 túi quà “Gói an sinh công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn  
CĐCT Hà Nội hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

CĐCT Hà Nội hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Những mái ấm Công đoàn được xây dựng một lần nữa khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho NLĐ