Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Hoạt động ủy ban kiểm tra

CĐCTVN: Chú trọng đào tạo công tác kiểm tra công đoàn

CĐCTVN: Chú trọng đào tạo công tác kiểm tra công đoàn

CĐCTVN luôn tạo điều kiện để cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra được trang bị đầy đủ về nghiệp vụ kiểm tra công đoàn  
Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tạo niềm tin với người lao động

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tạo niềm tin với người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) và UBKT công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra  
Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ ủy ban kiểm tra công đoàn

Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ ủy ban kiểm tra công đoàn

Các đồng chí tham dự lớp tập huấn đã được cung cấp các nội dung về tổ chức và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn  
CĐCTVN tổ chức tập huấn UBKT khu vực phía Nam

CĐCTVN tổ chức tập huấn UBKT khu vực phía Nam

Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế tại đơn vị và cùng đề ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc  
CĐCTVN: Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra năm 2016

CĐCTVN: Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra năm 2016

Việc áp dụng phương pháp tích cực đã động viên và phát huy tính chủ động của các học viên  
CĐCTVN: Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 và triển khai công tác ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2016

CĐCTVN: Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 và triển khai công tác ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2016

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất về Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II CĐCTVN về hoạt động UBKT và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016