Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023

Hoạt động ủy ban kiểm tra

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra khóa III lần thứ nhất

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra khóa III lần thứ nhất

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành CĐCTVN đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 09 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị ủy ban kiểm tra năm 2016

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị ủy ban kiểm tra năm 2016

UBKT công đoàn các cấp đã tích cực tham mưu, giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo  
CĐCTVN: Chú trọng đào tạo công tác kiểm tra công đoàn

CĐCTVN: Chú trọng đào tạo công tác kiểm tra công đoàn

CĐCTVN luôn tạo điều kiện để cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra được trang bị đầy đủ về nghiệp vụ kiểm tra công đoàn  
Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tạo niềm tin với người lao động

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tạo niềm tin với người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) và UBKT công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra  
Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ ủy ban kiểm tra công đoàn

Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ ủy ban kiểm tra công đoàn

Các đồng chí tham dự lớp tập huấn đã được cung cấp các nội dung về tổ chức và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn  
CĐCTVN tổ chức tập huấn UBKT khu vực phía Nam

CĐCTVN tổ chức tập huấn UBKT khu vực phía Nam

Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế tại đơn vị và cùng đề ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc