Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021

Tài chính công đoàn

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và Công tác xã hội toàn Ngành năm 2013

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và Công tác xã hội toàn Ngành năm 2013

Ngày 8/8/2014,tại Đà Nẵng, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và công tác xã hội ngành Công Thương năm 2013