Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021

Công tác nữ công

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Biểu dương con công nhân viên chức lao động học giỏi

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Biểu dương con công nhân viên chức lao động học giỏi

CĐCTVN đã biểu dương và chúc mừng thành tích của cháu đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (BĐG)  
Tôn vinh nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu ngành Công Thương năm 2019

Tôn vinh nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu ngành Công Thương năm 2019

Ngày 26/3/2019, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công tác nữ công - Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác nữ - Chia sẻ chuyên đề văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp  
Công đoàn hỗ trợ lao động nữ trước áp lực công việc ngày càng tăng

Công đoàn hỗ trợ lao động nữ trước áp lực công việc ngày càng tăng

Nữ CNVCLĐ ngành Công thương (hiện chiếm 31,57% số CNVCLĐ toàn ngành, với gần 50 nghìn người) đã và đang đóng vai trò quan trọng  
Nữ cán bộ CĐ ngành Công Thương được vinh danh nữ công tiêu biểu toàn quốc 2019

Nữ cán bộ CĐ ngành Công Thương được vinh danh nữ công tiêu biểu toàn quốc 2019

Chị Tôn Thanh Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và chị Nguyễn Phương Thảo, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên  
Nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới trong Ngành Công Thương

Nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới trong Ngành Công Thương

Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp CĐCTVN triển khai Tháng hành động bình đẳng giới