Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Chính sách pháp luật, ATVSLĐ

Tư vấn tới người lao động, người sử dụng lao động về việc chia sẻ khó khăn

Tư vấn tới người lao động, người sử dụng lao động về việc chia sẻ khó khăn

CĐCTVN đã đề nghị các công đoàn tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.  
Hầu hết các bản TƯLĐTT đều có điều khoản về bữa ăn ca cho người lao động

Hầu hết các bản TƯLĐTT đều có điều khoản về bữa ăn ca cho người lao động

Các cấp trong CĐCTVN đã chủ động vận động, thương lượng với các doanh nghiệp đưa nội dung hỗ trợ ăn ca cho NLĐ  
Tháng Công nhân 2022: Sẽ tổ chức hoạt động “cảm ơn người lao động”

Tháng Công nhân 2022: Sẽ tổ chức hoạt động “cảm ơn người lao động”

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.  
Bữa ăn ca chất lượng giúp lao động sản xuất hiệu quả hơn

Bữa ăn ca chất lượng giúp lao động sản xuất hiệu quả hơn

Hầu hết các bữa ăn ca tại các công ty, đơn vị trong ngành đều từ 20.000 đồng/người/bữa trở lên.  
Công đoàn Công Thương Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Công Thương Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là nhằm hỗ trợ các tổ chức, đoàn viên công đoàn trực thuộc CĐCTVN sử dụng các sản phẩm bảo đảm chất lượng