Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Tên văn bản Kế hoạch Truyền thông về Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Truyền thông về Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"
Số hiệu văn bản 201/KH-TLĐ Ngày có hiệu lực 06/05/2022
Ngày ban hành 06/05/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Trần Thanh Hải