Thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2023
Thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2023
Tên văn bản Triển khai các văn bản của TLĐ và của CĐCTVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai các văn bản của TLĐ và của CĐCTVN
Số hiệu văn bản 169/CĐCT-ToC-KT Ngày có hiệu lực 06/05/2022
Ngày ban hành 06/05/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy