Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng tặng bằng lao động sáng tạo năm 2022
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng tặng bằng lao động sáng tạo năm 2022
Số hiệu văn bản 111/CĐCT - CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 24/03/2022
Ngày ban hành 24/03/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc