Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo đối tượng chính sách năm 2021
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo đối tượng chính sách năm 2021
Số hiệu văn bản 212/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 21/05/2021
Ngày ban hành 21/05/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc