Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028
Cập nhật lúc 03:32 ngày 17/01/2023
Vừa qua, Công đoàn Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028,Công đoàn Công ty được Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lựa chọn làm Đại hội điểm và thực hiện bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn Công ty tại Đại hội.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Kế hoạch số 104/KH-CĐT ngày 19/5/2022 của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Kế hoạch số 91/KH-CĐTVT ngày 12/10/2022 của Công đoàn Công ty. Ngày 06/01/2023, Công đoàn Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Đức, Phó chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam; đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP; đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam; đồng chí Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Trịnh Đình Hùng- Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty.
Tới dự Đại hội còn có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn khu vực phía Bắc, các đồng chí đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự có mặt đông đủ của 78 đại biểu chính thức đại diện cho gần 200 đoàn viên Công đoàn Công ty.
Phó Chủ tịch CĐCTVN Lê Thị Đức tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP chúc mừng Đại hội
Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long lần thứ IV đã thông qua báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2023 và kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III đã đề ra, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đưa ra những bài học làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng và quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028. 
Nhân dịp này, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tặng cờ thi đua và Bằng khen đối với Công đoàn Công ty và các đồng chí Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty vì những nỗ lực, đóng góp cho hoạt động Công đoàn.
Đồng chí Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty, tặng bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo Công đoàn Công ty 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Đức, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trong nhiệm kỳ qua và đề nghị: Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tích cực hướng hoạt động vào việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên; đồng thời gắn các hoạt động công đoàn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Tại Đại hội cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ VI.
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa IV ra mắt Đại hội
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 07 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn công ty khoá IV để lãnh đạo, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Đồng thời, triển khai thành công quy trình thực hiện bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, thực hiện bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ VI.
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long lần thứ IV đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với 08 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực, quyết tâm của đoàn viên, người lao động sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV, góp phần cùng Công ty tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và cùng Ban Chấp hành xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh.
Mai Thuỳ Linh