Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CĐCT Thanh Hoá kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở năm 2022
Cập nhật lúc 07:45 ngày 03/11/2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành công đoàn ngành Công thương Thanh Hóa và Chương trình công tác kiểm tra năm 2022; vừa qua, Ban Thường vụ công đoàn ngành Công thương Thanh Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí Thường trực, Chủ nhiệm UBKT, ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn ngành Công thương khóa III (nhiệm kỳ 2017-2022) tiến hành thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 tại 07 CĐCS khối doanh nghiệp trong ngành.
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 tại Công đoàn Công ty TNHH may Kim Anh
Qua kiểm tra cho thấy đa số các Công đoàn cơ sở đã chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam xây dựng được Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn; Quy chế hoạt động phối hợp giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị người sử dụng lao động; xây dựng chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Công đoàn; phối hợp xây dựng nội dung, phát động các phong trào thi đua, Đăng ký thi đua; mở sổ sách ghi chép văn bản hội nghị; duy trì các hội nghị BCH, hội nghị toàn thể đoàn viên của CĐCS; Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.Như phối hợp với chuyên môn thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động, thực hiện QCDC ở cơ sở, tổ chức hội nghị NLĐ đúng thời gian và nội dung theo quy định. Công tác thu – chi, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn được cơ sở quan tâm thực hiện, tài chính được công khai, minh bạch, sử dụng quỹ đúng quy định; xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán gửi lên Công đoàn cấp trên đảm bảo thời gian, đúng theo quy định. Bên cạnh đó, một số CĐCS vẫn còn tồn tại những hạn chế, cụ thể: Chế độ sinh hoạt công đoàn chưa thường xuyên, chưa có sự đổi mới về hình thức hoạt động; việc triển khai một số chương trình, kế hoạch do công đoàn cấp trên phát động chưa hiệu quả; công tác tuyên tuyền về hoạt động công đoàn trên các kênh thông tin đại chúng (Website, Facebook, Zalo…) chưa kịp thời; công tác thiết lập sổ sách, chứng từ, quy chế chi tiêu công đoàn chưa được chặt chẽ, còn một vài doanh nghiệp chưa thực hiện đóng 2% KPCĐ đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã kịp thời phân tích chỉ ra các sai sót đồng thời hướng dẫn đề nghị Ban chấp hành CĐCS thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đúng theo quy định, báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, thiếu sót về Công đoàn ngành Công Thương. 
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 tại Công đoàn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tramexco Thanh Hóa
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 tại Công đoàn Công ty cổ phần Bao bì Thanh Hóa
Phát biểu kết luận sau kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương đánh giá cao và biểu dương các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã nghiêm túc triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Đồng thời, phân tích và chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế của các công đoàn cơ sở cần khắc phục; đề nghị các CĐCS tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn CĐCS; Tăng cường hoạt động của UBKT công đoàn cơ sở, giúp BCH, BTV kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, kiểm tra đồng cấp khi tổ chức và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn, kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước đối với đoàn viên công đoàn và người lao động; duy trì nghiêm túc chế độ tiếp đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên CNVCLĐ kịp thời, đúng pháp luật.Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện các chế độ, chính sách cho đoàn viên và người lao động; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030;
Phạm Ngọc Điệp