Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
Những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động
Cập nhật lúc 04:13 ngày 20/04/2022
Trong một số trường hợp, ngoài hợp đồng lao động, các bên còn ký thêm phụ lục hợp đồng lao động. Sau đây là những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động. 
Phụ lục hợp đồng lao động là gì? 
Theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
Như vậy, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng lao động, dùng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng lao động.
Có bao nhiêu dạng phụ lục hợp đồng lao động? 
Có 2 dạng phụ lục hợp đồng lao động, bao gồm:
- Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động;
- Phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động
Lưu ý về nội dung phụ lục hợp đồng lao động
Theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2019: 
- Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.
Thời hạn báo trước khi ký phụ lục để sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng
Tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:
"Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
Như vậy, nếu ký phụ lục để sửa đổi bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo trước 3 ngày làm việc về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
Bảo Hân (nguồn: laodong.vn)