Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Công đoàn Công Thương Hải Phòng tặng quà nữ cán bộ công đoàn nhân dịp 8.3
Cập nhật lúc 10:40 ngày 07/03/2022
Vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng gặp mặt nữ cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3; quán triệt Nghị quyết số 02 NQ-TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn Công Thương Hải Phòng tặng quà nữ cán bộ công đoàn nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3
Trong không khí vui tươi kỷ niệm 112 ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng chúc mừng, tặng quà nữ cán bộ Công đoàn ngành, mong muốn các nữ cán bộ công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và luôn thể hiện tốt vai trò người giữ lửa hạnh phúc gia đình.
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02 NQ-TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 16-Ctr/TU ngày 12.10.2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH ngày 20.7.2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ ngày 12.11.2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố. Trong đó, tập trung làm rõ 5 quan điểm chỉ đạo với 2 nhóm mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp là cơ sở để các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp mình trong tình hình mới.
Mai Dung (nguồn: congdoan.vn)