Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
CĐCT Thanh Hoá hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
Cập nhật lúc 01:22 ngày 28/01/2022
Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng LĐL:Đ Việt Nam và Quyết định số 05/QĐ-LĐLĐ ngày 10/1/2022 của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa V/việc chi hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Đ.c Phạm Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Thanh Hóa trao hỗ trợ 14.200.000 đông cho đoàn viên, NLĐ tại Công ty TNHH EB Thanh Hóa
Vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa tổ chức đi cơ sở nắm tình hình vào trao hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tham gia đoàn gồm có đồng chí Phạm Ngọc Điệp, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành và các đồng chí trong Thường trực Công đoàn ngành.Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp và BCH các công đoàn cơ sở. Tại buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp và các Công đoàn cơ sở, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành đã hỏi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kế hoạch nghỉ Tết và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dàn 2022. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn cơ sở, trong thời gian tới phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động cùng gia đình đón Tết trên tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và đảm bảo tốt an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn xã hội; Tạo sự quan tâm của toàn hệ thống với việc tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2022; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết; tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, không để xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp và công đồng dân cư nơi cư trú.
Trong khôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác đã trao trao 107,5 triệu đồng hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên và người lao động tại các CĐCS trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Trong đó 95.500.000 đồng nguồn từ LĐLĐ tỉnh và 12.000.000 nguồn từ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa).Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.
 Phạm Ngọc Điệp