Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Cập nhật lúc 03:41 ngày 20/07/2021
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 -2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).
Theo đó, kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác bình đẳng giới, dân số và phát triển; tăng cường hoạt động của các cấp công đoàn trong tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số, bình đẳng giới; chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.
Tại Kế hoạch, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định 5 nhóm chỉ tiêu, trước hết là trong lĩnh vực chính trị thì phấn đấu đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp; phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% trở lên và đến năm 2030 đạt 90% trở lên công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương có cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ; phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% trở lên, đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp. Hai là, trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thì hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, dân số và phát triển, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong CNVCLĐ.
Ba là, nâng cao chất lượng dân số thì vận động 70% trở lên vào năm 2025 và 90% trở lên vào năm 2030 đoàn viên, CNVCLĐ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, khám sức khỏe trước khi kết hôn; nữ đoàn viên, CNVCLĐ mang thai thực hiện khám thai định kỳ, tầm soát, chuẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh, mang thai ngoài ý muốn, sinh đủ hai con, không lựa chọn giới tính thai nhi, đảm bảo quyền, trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.
Bốn là, trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thì đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030, 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ nữ công công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, dân số và phát triển trong hoạt động công đoàn.
Năm là, trong lĩnh vực thông tin, truyền thông thì Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, trang tin điện tử Tổng Liên đoàn và các báo, tạp chí công đoàn ngành, địa phương và hệ thống fanpage công đoàn hàng tháng đều có bài viết về bình đẳng giới, dân số, công tác vận động nữ CNVCLĐ của tổ chức công đoàn.
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Nữ công giao chủ trì, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng Liên đoàn và các ban có liên quan tham mưu, giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện tình hình thực hiện Kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai tới các cấp công đoàn, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới, dân số và phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
Phương Chi (nguồn: congdoan.vn)