Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Ở đâu có người lao động, ở đó có công đoàn
Cập nhật lúc 01:54 ngày 26/03/2021
Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức công đoàn, thời gian qua, công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
CĐCTVN đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo 16 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 531 CĐCS. Toàn ngành hiện có với 146.266 đoàn viên trên tổng số 152.979 lao động, trong đó tỷ lệ đoàn viên nữ chiếm 30,7%; ngoài ra CĐCTVN còn phối hợp với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo 22 công đoàn ngành Công Thương địa phương.
Lễ chuyển giao, tiếp nhận CĐCS Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Xác định, tổ chức công đoàn có mạnh mới chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ), vì thế, CĐCTVN đã chú trọng xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức này. Theo đó, nhiều chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể đã được CĐCTVN triển khai hiệu quả. Cụ thể, chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp, lao động trong ngành để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Từ đó, công đoàn các cấp đã tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn, tập trung nguồn lực để phát triển đoàn viên.
Theo ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN, với mục tiêu ở đâu có NLĐ ở đó có tổ chức công đoàn, các cấp CĐCTVN đã tích cực vận động NLĐ kết nạp vào tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS. Kết quả, năm 2020, CĐCTVN phát triển mới 5.868 đoàn viên, thành lập mới 5 CĐCS, tiếp nhận mới 1 CĐCS. Một số đơn vị có kết quả phát triển đoàn viên tốt như: Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam…
Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, thực hiện tốt vai trò đại diện cho NLĐ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn ngành cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát động phong trào thi đua, tạo mọi điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các hình thức học tập trung cấp, tại chức, học từ xa… để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hộp nhập kinh tế của đất nước.
Ông Trần Quang Huy cho biết, năm 2020, CĐCTVN đã chủ động xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; triển khai bộ tài liệu tập huấn đến các CĐCS. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số lớp đào tạo, bồi dưỡng phải lùi lại thời điểm tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh các khóa đào tạo được tổ chức trực tiếp, CĐCTVN đã tổ chức hướng dẫn trực tuyến qua email đối với các CĐCS thực hiện triển khai.
Để công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thời gian tới, các cấp CĐCTVN tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động hướng về cơ sở, lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động, CNVCLĐ làm đối tượng vận động để phát triển đoàn viên. Đồng thời, chú trọng trong các hoạt động công đoàn, tập trung vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng đơn vị doanh nghiệp ngành Công Thương phát triển.
Từ năm 2018 - 2020, CĐCTVN đã kết nạp mới 14.341 đoàn viên, thành lập mới 14 CĐCS; tiếp nhận 3 CĐCS; sáp nhập 1 CĐCS.
Hoàng Lan (nguồn: congthuong.vn)