Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ năm
Cập nhật lúc 10:14 ngày 13/01/2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã tích cực thảo luận,  tham gia trách nhiệm vào Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.
Tại Hội nghị, đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN, đã đánh giá cao vai trò, hoạt động của UBKT trong việc tham mưu, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn.
Kết quả, năm 2019, Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 374 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 143 cuộc kiểm tra cùng cấp và 231 cuộc kiểm tra cấp dưới, trong đó Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cấp dưới 11 cuộc.
Trong công tác kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới, UBKT công đoàn các cấp thực hiện được 415 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp 199 cuộc, kiểm tra cấp dưới 216 cuộc; trong đó UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cùng cấp 01 cuộc, kiểm tra cấp dưới 14 cuộc. UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 79 cuộc giám sát; trong đó CĐCTVN đã tổ chức 02 cuộc giám sát công đoàn đơn vị trực thuộc.
Năm 2019, UBKT công đoàn các cấp nhận được 28 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó có 25 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo. UBKT công đoàn các cấp đã kịp thời đề xuất với BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
UBKT công đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 16 cuộc cho 1840 lượt cán bộ công đoàn, UBKT; trong đó UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ UBKT  05 lớp với 560 người tham dự. 
UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ của UBKT công đoàn: Thực hiện việc kiểm tra Điều lệ công đoàn VN; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; Công tác giám sát trong hoạt động công đoàn; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp đoàn viên và người lao động; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động UBKT công đoàn.
Kiến An