Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Hội thảo khu vực về Công nghiệp 4.0 và chính sách công nghiệp bền vững
Cập nhật lúc 08:13 ngày 31/10/2019
Mới đây, tại Băng-cốc, Thái Lan, Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất Toàn cầu (IndustriALL) đã tổ chức “Hội thảo khu vực về Công nghiệp 4.0 và chính sách ngành bền vững”.
Tham dự Hội thảo về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các đại diện đến từ Công đoàn Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam và Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn.
Với hơn 30 đại biểu đại diện 06 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, gồm: Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình, cùng chia sẻ và tìm các giải pháp nhằm bảo vệ người lao động tốt nhất trong bối cảnh nền công nghiệp có các thay đổi lớn dựa trên nền tảng số hóa và tự động hóa. 
Các đại biểu đều nhận định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng to lớn và sâu rộng đến kinh tế vĩ mô, đến cơ cấu và tương lai phát triển của rất nhiều ngành nghề liên quan tới các công đoàn ngành của IndustriALL như năng lượng, sản xuất lắp ráp..
Hội thảo đã trao đổi, thảo luận về những cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại; những khía cạnh sẽ tác động đến người lao động nhiều nhất; việc xây dựng, thực hiện các chính sách công nghiệp trong từng ngành nghề, khu vực tới việc làm, an sinh xã hội cho người lao động.
Ông Brian Kohler đại diện IndustriaLL Toàn cầu về Phát triển bền vững và An toàn vệ sinh lao động, cũng chia sẻ về phạm vi bảo vệ người lao động, như cần đảm bảo 03 quyền cơ bản của Công đoàn là Quyền được thông tin, Quyền được tham vấn và Quyền giám sát. Cùng với đó là sự tham gia vào việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và tái đào tạo kỹ năng, tay nghề cao cho người lao động, đây được coi là điểm hiệu quả mà công đoàn có thể đưa vào trong các thương lượng tập thể và đối thoại xã hội với người sử dụng lao động trong quá trình các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, cải tiến sản xuất, tái cơ cấu doanh nghiệp.
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia rất tích cực, trách nhiệm vào các hoạt động của hội thảo. Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam hiện đang là thành viên của IndustriALL đã có nhiều tham luận, chia sẻ, đóp góp nhiều ý tưởng, đề xuất được Ban tổ chức Hội thảo và các đại biểu tham dự đánh giá cao.
Thông qua các hoạt động, đoàn công tác được nắm bắt tình hình theo cách nhìn tổng quan, và hiểu rõ hơn những cơ hội, thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tới an sinh, việc làm, tương lai nghề nghiệp của người lao động, để từ đó góp phần có những đề xuất, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Hải Ninh