Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
Cập nhật lúc 10:43 ngày 04/05/2019
Năm 2019 là  năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (BĐG), dân số và sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em đến năm 2020. Để việc triển khai thực hiện các công tác này trong ngành đạt kết quả  tốt, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có công văn gửi các công đoàn cơ sở  trực thuộc tiếp tục triển khai, nâng cao nhận thức cho người lao động (NLĐ). 
Theo bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, để thực hiện tốt công tác này, công đoàn các cơ sở trực thuộc ngành cần tập trung thực hiện hoạt động truyền thông bằng cách đa dạng hóa các hình thức nâng cao nhận thức về BĐG phù hợp với đặc thù của đơn vị, điều kiện việc làm, từng bước mở rộng đối tượng được truyền thông, trong đó hướng đến đối tượng là nam giới và lãnh đạo; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực như mô hình thúc đẩy BĐG, hưởng ứng các hoạt động nhân "Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" từ ngày 15/11 - 15/12/2019; đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BĐG, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Công đoàn Công Thương tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu nói chuyện chuyên đề về BĐG
Với công tác dân số, gia đình, trẻ em, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như: Hội thảo, hội thi, câu lạc bộ, tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc và chăm lo tốt hơn cho con công nhân viên chức, lao động, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em…
Thực tế, thời gian qua, công tác BĐG, dân số, gia đình và trẻ em luôn được các cấp công đoàn ngành Công Thương rất quan tâm. Bà Đinh Thị Lan Phương - Phó trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công Thương Việt Nam - cho biết, các cấp công đoàn đã phối hợp với các ban, ngành liên quan, Ban Vì sự tiến bộ cùng cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách mục tiêu, chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện như: Chỉ tiêu về ký hợp đồng lao động, tuyển dụng mới, về nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho lao động nữ, về bảo đảm BĐG trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; nghiên cứu lồng ghép giới trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước; đồng thời thường xuyên rà soát các quy định về chính sách liên quan đến BĐG chưa phù hợp để tham gia sửa đổi, bổ sung.
Bên cạnh đó, các hoạt động dân số kế hoạch hóa gia đình được lồng ghép trong việc xét thi đua khen thưởng, là một trong những tiêu chí đánh giá công đoàn cơ sở vững mạnh.
Ngoài ra, hàng năm, các cấp công đoàn tổ chức gặp mặt, tặng quà, biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu, khen thưởng con công nhân viên chức, lao động đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều đơn vị đã xây dựng các quỹ khuyến học, Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh để chăm lo con công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, điển hình như: Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Nhựa Bình Minh…
Thanh Tâm (nguồn: congthuong.vn)