Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Hoàng Sa, Trường Sa

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Công ước nhằm thiết lập được một trật tự pháp lý cho các biển và đại dương  
Đề nghị tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Đề nghị tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa  
Phản đối Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch trái phép đến quần đảo Hoàng Sa

Phản đối Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch trái phép đến quần đảo Hoàng Sa

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  
Toàn đồ địa lý Trung Quốc 'xác nhận' Trường Sa, Hoàng Sa thuộc Việt Nam

Toàn đồ địa lý Trung Quốc 'xác nhận' Trường Sa, Hoàng Sa thuộc Việt Nam

Tấm bản đồ địa lý toàn Trung Quốc mang tên Hoàng trực tỉnh địa dư đồ do Trung Quốc nghiên cứu và ấn hành cho thấy điểm cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam  
Tết sớm với Trường Sa bằng 2017 thư tay và những món quà từ đất liền

Tết sớm với Trường Sa bằng 2017 thư tay và những món quà từ đất liền

Tất cả những chiến sĩ trên biển đảo đều đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc  
Triều Nguyễn xác lập và khẳng định chủ quyền của nước ta đối với biển, đảo

Triều Nguyễn xác lập và khẳng định chủ quyền của nước ta đối với biển, đảo

Bản đồ Việt Nam thời Nguyễn vẽ khoảng năm 1838, đã vẽ "Hoàng Sa", "Vạn lý Trường Sa" thuộc lãnh thổ Việt Nam, phía ngoài các đảo ven bờ miền Trung Việt Nam