Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021

Thông tin tổng hợp

"Không để đoàn viên, người lao động nào bị thiếu đói"

"Không để đoàn viên, người lao động nào bị thiếu đói"

Ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ ghi nhận đóng góp của các cán bộ Công đoàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.  
Nhiều cách làm sáng tạo, thấm tình đồng chí, nghĩa đồng bào, đậm dấu ấn công đoàn

Nhiều cách làm sáng tạo, thấm tình đồng chí, nghĩa đồng bào, đậm dấu ấn công đoàn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ chín (khóa XII)  
Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp trực tuyến về tình hình cung ứng hàng hoá thiết yếu cho 19 tỉnh, thành phố

Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp trực tuyến về tình hình cung ứng hàng hoá thiết yếu cho 19 tỉnh, thành phố

Bộ trưởng BCT Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đồng chủ trì Hội nghị  
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 9 (khóa XII) tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng  
Nghị quyết 02 là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam

Nghị quyết 02 là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam

Hội nghị có nhiệm vụ thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng  
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045